ตู้เคาน์เตอร์นอน เกรด 201

SCC-1202

ตู้เคาน์เตอร์สเตนเลส (ระบบแช่เย็น) 2 ประตูทึบ รุ่น SCC-1202 ขนาดความจุ : 300 ลิตร ขนาดตู้ : 120 x 75 x 85 ซม. น้ำหนัก 80 กก. ความเย็น : อุณหภูมิ +0 ถึง +8 องศา การใช้กระแสไฟฟ้า : 220-240V./ 50 Hz / 320 WATT ระบบ : Digital control หน้าจอแสดงอุณหภูมิ ระบบน้ำทิ้ง : ระเหยน้ำอัตโนมัติ /วัสดุ : สแตนเลส เกรด 201 ระบบ : เหมาะสำหรับแช่เย็นผัก ผลไม้ และวัตถุดิบ เพื่อเตรียมใช้ทำอาหารครัวร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาลฯ รับประกันความเย็น 1 ปี : คอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

33,000 THB ฿33,000
27,000 THB ฿27,000 -18%
 

 

SCC-1502

ตู้เคาน์เตอร์สเตนเลส (ระบบแช่เย็น) 2 ประตูทึบ รุ่น SCC-1502 ขนาดความจุ : 420 ลิตร ขนาดตู้ : 150 x 75 x 85 ซม. น้ำหนัก 83 กก. ความเย็น : อุณหภูมิ +0 ถึง +8 องศา การใช้กระแสไฟฟ้า : 220-240V./ 50 Hz / 320 WATT ระบบ : Digital control หน้าจอแสดงอุณหภูมิ ระบบน้ำทิ้ง : ระเหยน้ำอัตโนมัติ /วัสดุ : สแตนเลส เกรด 201 ระบบ : เหมาะสำหรับแช่เย็นผัก ผลไม้ และวัตถุดิบ เพื่อเตรียมใช้ทำอาหารครัวร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาลฯ รับประกันความเย็น 1 ปี : คอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

34,250 THB ฿34,250
27,500 THB ฿27,500 -20%
 

 

SCC-1802

ตู้เคาน์เตอร์สเตนเลส (ระบบแช่เย็น) 3 ประตูทึบ รุ่น SCC-1802 ขนาดความจุ : 530 ลิตร ขนาดตู้ : 180 x 75 x 85 ซม. น้ำหนัก 95 กก. ความเย็น : อุณหภูมิ +0 ถึง +8 องศา การใช้กระแสไฟฟ้า : 220-240V./ 50 Hz / 320 WATT ระบบ : Digital control หน้าจอแสดงอุณหภูมิ ระบบน้ำทิ้ง : ระเหยน้ำอัตโนมัติ /วัสดุ : สแตนเลส เกรด 201 ระบบ : เหมาะสำหรับแช่เย็นผัก ผลไม้ และวัตถุดิบ เพื่อเตรียมใช้ทำอาหารครัวร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาลฯ รับประกันความเย็น 1 ปี : คอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

35,490 THB ฿35,490
28,500 THB ฿28,500 -20%
 

 

SCC-1202G

ตู้เคาน์เตอร์สเตนเลส (ระบบแช่เย็น) 2 ประตูกระจก รุ่น SCC-1202G ขนาดความจุ : 300 ลิตร ขนาดตู้ : 120 x 75 x 85 ซม. น้ำหนัก 80 กก. ความเย็น : อุณหภูมิ +0 ถึง +8 องศา การใช้กระแสไฟฟ้า : 220-240V./ 50 Hz / 320 WATT ระบบ : Digital control หน้าจอแสดงอุณหภูมิ ระบบน้ำทิ้ง : ระเหยน้ำอัตโนมัติ /วัสดุ : สแตนเลส เกรด 201 ระบบ : เหมาะสำหรับแช่เย็นผัก ผลไม้ และวัตถุดิบ เพื่อเตรียมใช้ทำอาหารครัวร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาลฯ รับประกันความเย็น 1 ปี : คอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

37,290 THB ฿37,290
29,500 THB ฿29,500 -21%
 

 

SCC-1502G

ตู้เคาน์เตอร์สเตนเลส (ระบบแช่เย็น) 2 ประตูกระจก รุ่น SCC-1502G ขนาดความจุ : 420 ลิตร ขนาดตู้ : 150 x 75 x 85 ซม. น้ำหนัก 83 กก. ความเย็น : อุณหภูมิ +0 ถึง +8 องศา การใช้กระแสไฟฟ้า : 220-240V./ 50 Hz / 320 WATT ระบบ : Digital control หน้าจอแสดงอุณหภูมิ ระบบน้ำทิ้ง : ระเหยน้ำอัตโนมัติ /วัสดุ : สแตนเลส เกรด 201 ระบบ : เหมาะสำหรับแช่เย็นผัก ผลไม้ และวัตถุดิบ เพื่อเตรียมใช้ทำอาหารครัวร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาลฯ รับประกันความเย็น 1 ปี : คอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

38,500 THB ฿38,500
30,500 THB ฿30,500 -21%
 

 

SCC-1802G

ตู้เคาน์เตอร์สเตนเลส (ระบบแช่เย็น) 3 ประตูกระจก รุ่น SCC-1802G ขนาดความจุ : 530 ลิตร ขนาดตู้ : 180 x 75 x 85 ซม. น้ำหนัก 95 กก. ความเย็น : อุณหภูมิ +0 ถึง +8 องศา การใช้กระแสไฟฟ้า : 220-240V./ 50 Hz / 320 WATT ระบบ : Digital control หน้าจอแสดงอุณหภูมิ ระบบน้ำทิ้ง : ระเหยน้ำอัตโนมัติ /วัสดุ : สแตนเลส เกรด 201 ระบบ : เหมาะสำหรับแช่เย็นผัก ผลไม้ และวัตถุดิบ เพื่อเตรียมใช้ทำอาหารครัวร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาลฯ รับประกันความเย็น 1 ปี : คอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

42,190 THB ฿42,190
33,500 THB ฿33,500 -21%
 

 

SCF-1202

ตู้เคาน์เตอร์สเตนเลส (ระบบแช่แข็ง) 2 ประตูทึบ รุ่น SCF-1202 ขนาดความจุ : 300 ลิตร ขนาดตู้ : 120 x 75 x 85 ซม. น้ำหนัก 80 กก. ความเย็น : อุณหภูมิ -15 ถึง -22 องศา การใช้กระแสไฟฟ้า : 220-240V./ 50 Hz/450 WATT ระบบ : Digital control หน้าจอแสดงอุณหภูมิ ระบบน้ำทิ้ง : ระเหยน้ำอัตโนมัติ /วัสดุ : สแตนเลส เกรด 201 ระบบ : เหมาะสำหรับแช่เย็นผัก ผลไม้ และวัตถุดิบ เพื่อเตรียมใช้ทำอาหารครัวร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาลฯ รับประกันความเย็น 1 ปี : คอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

37,290 THB ฿37,290
29,500 THB ฿29,500 -21%
 

 

SCF-1502

ตู้เคาน์เตอร์สเตนเลส (ระบบแช่แข็ง) 2 ประตูทึบ รุ่น SCF-1502 ขนาดความจุ : 420 ลิตร ขนาดตู้ : 150 x 75 x 85 ซม. น้ำหนัก 83 กก. ความเย็น : อุณหภูมิ -15 ถึง -22 องศา การใช้กระแสไฟฟ้า : 220-240V./ 50 Hz/460 WATT ระบบ : Digital control หน้าจอแสดงอุณหภูมิ ระบบน้ำทิ้ง : ระเหยน้ำอัตโนมัติ /วัสดุ : สแตนเลส เกรด 201 ระบบ : เหมาะสำหรับแช่เย็นผัก ผลไม้ และวัตถุดิบ เพื่อเตรียมใช้ทำอาหารครัวร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาลฯ รับประกันความเย็น 1 ปี : คอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

38,500 THB ฿38,500
30,500 THB ฿30,500 -21%
 

 

SCF-1802

ตู้เคาน์เตอร์สเตนเลส (ระบบแช่แข็ง) 3 ประตูทึบ รุ่น SCF-1802 ขนาดความจุ : 530 ลิตร ขนาดตู้ : 180 x 75 x 85 ซม. น้ำหนัก 95 กก. ความเย็น : อุณหภูมิ -15 ถึง -22 องศา การใช้กระแสไฟฟ้า : 220-240V./ 50 Hz /460 WATT ระบบ : Digital control หน้าจอแสดงอุณหภูมิ ระบบน้ำทิ้ง : ระเหยน้ำอัตโนมัติ /วัสดุ : สแตนเลส เกรด 201 ระบบ : เหมาะสำหรับแช่เย็นผัก ผลไม้ และวัตถุดิบ เพื่อเตรียมใช้ทำอาหารครัวร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาลฯ รับประกันความเย็น 1 ปี : คอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

40,390 THB ฿40,390
32,500 THB ฿32,500 -20%
 

 

ตัวกรอง (0) ล้าง
 - 
THB  THB 

หมวดหมู่สินค้า

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้