ตู้โชว์เค้ก

New

SKK-0707Z

ขนาดตู้ (กว้างxลึกxสูง) : 70x73x132.5 cm. ขนาดความจุ : 10.6 คิว / 300 ลิตร : น้ำหนัก 130 กก. ระบบ : ควบคุมอุณหภูมิ ด้วย Digital Control ระบบน้ำทิ้ง : ระเหยน้ำอัตโนมัติ Self-Evaporating ระบบความเย็น : Nofrost ไม่มีน้ำแข็งเกาะ อุณหภูมิ : +5 ถึง +20 องศาเซลเซียส กระแสไฟ : 220-240 V. 50 hz. (2.90 แอมป์ 465 วัตต์) การรับประกัน : ความเย็น 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

46,320 THB ฿46,320
39,390 THB ฿39,390 -15%
 

 

New

SKK0907Z

ขนาดตู้ (กว้างxลึกxสูง) : 90x73x132.5 cm. ขนาดความจุ : 14.1 คิว / 400 ลิตร : น้ำหนัก 128 กก. ระบบ : ควบคุมอุณหภูมิ ด้วย Digital Control ระบบน้ำทิ้ง : ระเหยน้ำอัตโนมัติ Self-Evaporating ระบบความเย็น : Nofrost ไม่มีน้ำแข็งเกาะ อุณหภูมิ : +5 ถึง +20 องศาเซลเซียส กระแสไฟ : 220-240 V. 50 hz. (3.65 แอมป์ 620 วัตต์) การรับประกัน : ความเย็น 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

49,380 THB ฿49,380
41,990 THB ฿41,990 -15%
 

 

New

SKK1207Z

ขนาดตู้ (กว้างxลึกxสูง) : 120x73x132.5 cm. ขนาดความจุ : 18.3 คิว / 518 ลิตร : น้ำหนัก 158 กก. ระบบ : ควบคุมอุณหภูมิ ด้วย Digital Control ระบบน้ำทิ้ง : ระเหยน้ำอัตโนมัติ Self-Evaporating ระบบความเย็น : Nofrost ไม่มีน้ำแข็งเกาะ อุณหภูมิ : +5 ถึง +20 องศาเซลเซียส กระแสไฟ : 220-240 V. 50 hz. (3.45 แอมป์ 557 วัตต์) การรับประกัน : ความเย็น 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

54,340 THB ฿54,340
46,190 THB ฿46,190 -15%
 

 

New

SKK1507Z

ขนาดตู้ (กว้างxลึกxสูง) : 150x73x132.5 cm. ขนาดความจุ : 22.4 คิว / 635 ลิตร : น้ำหนัก 178 กก. ระบบ : ควบคุมอุณหภูมิ ด้วย Digital Control ระบบน้ำทิ้ง : ระเหยน้ำอัตโนมัติ Self-Evaporating ระบบความเย็น : Nofrost ไม่มีน้ำแข็งเกาะ อุณหภูมิ : +5 ถึง +12 องศาเซลเซียส กระแสไฟ : 220-240 V. 50 hz. (2.90 แอมป์ 600 วัตต์) การรับประกัน : ความเย็น 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

63,940 THB ฿63,940
54,350 THB ฿54,350 -15%
 

 

New

SKS0707Z

ขนาดตู้ (กว้างxลึกxสูง) : 70x73x132 cm. ขนาดความจุ : 10.6 คิว / 300 ลิตร : น้ำหนัก 133 กก. ระบบ : ควบคุมอุณหภูมิ ด้วย Digital Control ระบบน้ำทิ้ง : ระเหยน้ำอัตโนมัติ Self-Evaporating ระบบความเย็น : Nofrost ไม่มีน้ำแข็งเกาะ อุณหภูมิ : +5 ถึง +12 องศาเซลเซียส กระแสไฟ : 220-240 V. 50 hz. (2.90 แอมป์ 465 วัตต์) การรับประกัน : ความเย็น 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

48,770 THB ฿48,770
41,500 THB ฿41,500 -15%
 

 

New

SKS0907Z

ขนาดตู้ (กว้างxลึกxสูง) : 90x73x132 cm. ขนาดความจุ : 15.9 คิว / 450 ลิตร : น้ำหนัก 145 กก. ระบบ : ควบคุมอุณหภูมิ ด้วย Digital Control ระบบน้ำทิ้ง : ระเหยน้ำอัตโนมัติ Self-Evaporating ระบบความเย็น : Nofrost ไม่มีน้ำแข็งเกาะ อุณหภูมิ : +5 ถึง +12 องศาเซลเซียส กระแสไฟ : 220-240 V. 50 hz. (2.70 แอมป์ 530 วัตต์) การรับประกัน : ความเย็น 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

51,670 THB ฿51,670
43,990 THB ฿43,990 -15%
 

 

New

SKS1207Z

ขนาดตู้ (กว้างxลึกxสูง) : 120x73x132 cm. ขนาดความจุ : 21.1 คิว / 598 ลิตร : น้ำหนัก 177 กก. ระบบ : ควบคุมอุณหภูมิ ด้วย Digital Control ระบบน้ำทิ้ง : ระเหยน้ำอัตโนมัติ Self-Evaporating ระบบความเย็น : Nofrost ไม่มีน้ำแข็งเกาะ อุณหภูมิ : +5 ถึง +12 องศาเซลเซียส กระแสไฟ : 220-240 V. 50 hz. (2.70 แอมป์ 530 วัตต์) การรับประกัน : ความเย็น 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

55,920 THB ฿55,920
47,500 THB ฿47,500 -15%
 

 

New

SKS1507Z

ขนาดตู้ (กว้างxลึกxสูง) : 150x73x132 cm. ขนาดความจุ : 26.3 คิว / 745 ลิตร : น้ำหนัก 190 กก. ระบบ : ควบคุมอุณหภูมิ ด้วย Digital Control ระบบน้ำทิ้ง : ระเหยน้ำอัตโนมัติ Self-Evaporating ระบบความเย็น : Nofrost ไม่มีน้ำแข็งเกาะ อุณหภูมิ : +5 ถึง +12 องศาเซลเซียส กระแสไฟ : 220-240 V. 50 hz. (2.90 แอมป์ 600 วัตต์) การรับประกัน : ความเย็น 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

64,220 THB ฿64,220
54,590 THB ฿54,590 -15%
 

 

New

SKK0717Z

ขนาดตู้ (กว้างxลึกxสูง) : 70x73x132.5 cm. ขนาดความจุ : 10.6 คิว / 300 ลิตร : น้ำหนัก 119 กก. ระบบ : ควบคุมอุณหภูมิ ด้วย Digital Control ระบบน้ำทิ้ง : ระเหยน้ำอัตโนมัติ Self-Evaporating ระบบความเย็น : Nofrost ไม่มีน้ำแข็งเกาะ อุณหภูมิ : +5 ถึง +12 องศาเซลเซียส กระแสไฟ : 220-240 V. 50 hz. (2.39 แอมป์ 470 วัตต์) การรับประกัน : ความเย็น 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

46,850 THB ฿46,850
39,800 THB ฿39,800 -15%
 

 

New

SKK0917Z

ขนาดตู้ (กว้างxลึกxสูง) : 90x73x132.5 cm. ขนาดความจุ : 14.13 คิว / 400 ลิตร : น้ำหนัก 140 กก. ระบบ : ควบคุมอุณหภูมิ ด้วย digital Thermostat ระบบน้ำทิ้ง : ระเหยน้ำอัตโนมัติ Self-Evaporating ระบบความเย็น : Nofrost ไม่มีน้ำแข็งเกาะ อุณหภูมิ : +5 ถึง +12 องศาเซลเซียส กระแสไฟ : 220-240 V. 50 hz. (2.70 แอมป์ 530 วัตต์) การรับประกัน : ความเย็น 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

49,870 THB ฿49,870
42,390 THB ฿42,390 -15%
 

 

New

SKK1217Z

ขนาดตู้ (กว้างxลึกxสูง) : 120x73x132.5 cm. ขนาดความจุ : 18.3 คิว / 518 ลิตร : น้ำหนัก 172 กก. ระบบ : ควบคุมอุณหภูมิ ด้วย digital Thermostat ระบบน้ำทิ้ง : ระเหยน้ำอัตโนมัติ Self-Evaporating ระบบความเย็น : Nofrost ไม่มีน้ำแข็งเกาะ อุณหภูมิ : +5 ถึง +12 องศาเซลเซียส กระแสไฟ : 220-240 V. 50 hz. (2.80 แอมป์ 570 วัตต์) การรับประกัน : ความเย็น 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

55,920 THB ฿55,920
47,500 THB ฿47,500 -15%
 

 

New

SKK1517Z

ขนาดตู้ (กว้างxลึกxสูง) : 150x73x132.5 cm. ขนาดความจุ : 18.3 คิว / 518 ลิตร : น้ำหนัก 172 กก. ระบบ : ควบคุมอุณหภูมิ ด้วย digital Thermostat ระบบน้ำทิ้ง : ระเหยน้ำอัตโนมัติ Self-Evaporating ระบบความเย็น : Nofrost ไม่มีน้ำแข็งเกาะ อุณหภูมิ : +5 ถึง +12 องศาเซลเซียส กระแสไฟ : 220-240 V. 50 hz. (2.90 แอมป์ 600 วัตต์) การรับประกัน : ความเย็น 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

65,790 THB ฿65,790
55,900 THB ฿55,900 -15%
 

 

New

SKS0917Z

ขนาดตู้ (กว้างxลึกxสูง) : 90x73x132.5 cm. ขนาดความจุ : 15.90 คิว / 450 ลิตร : น้ำหนัก 145 กก. ระบบ : ควบคุมอุณหภูมิ ด้วย digital Thermostat ระบบน้ำทิ้ง : ระเหยน้ำอัตโนมัติ Self-Evaporating ระบบความเย็น : Nofrost ไม่มีน้ำแข็งเกาะ อุณหภูมิ : +5 ถึง +12 องศาเซลเซียส กระแสไฟ : 220-240 V. 50 hz. (2.70 แอมป์ 530 วัตต์) การรับประกัน : ความเย็น 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

51,580 THB ฿51,580
43,850 THB ฿43,850 -15%
 

 

New

SKS1217Z

ขนาดตู้ (กว้างxลึกxสูง) : 120x73x132.5 cm. ขนาดความจุ : 21.13 คิว / 598 ลิตร : น้ำหนัก 177 กก. ระบบ : ควบคุมอุณหภูมิ ด้วย digital Thermostat ระบบน้ำทิ้ง : ระเหยน้ำอัตโนมัติ Self-Evaporating ระบบความเย็น : Nofrost ไม่มีน้ำแข็งเกาะ อุณหภูมิ : +5 ถึง +12 องศาเซลเซียส กระแสไฟ : 220-240 V. 50 hz. (2.80 แอมป์ 570 วัตต์) การรับประกัน : ความเย็น 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

57,490 THB ฿57,490
48,900 THB ฿48,900 -15%
 

 

New

SKS1517Z

ขนาดตู้ (กว้างxลึกxสูง) : 150x73x132.5 cm. ขนาดความจุ : 26.33 คิว / 745 ลิตร : น้ำหนัก 190 กก. ระบบ : ควบคุมอุณหภูมิ ด้วย digital Thermostat ระบบน้ำทิ้ง : ระเหยน้ำอัตโนมัติ Self-Evaporating ระบบความเย็น : Nofrost ไม่มีน้ำแข็งเกาะ อุณหภูมิ : +5 ถึง +12 องศาเซลเซียส กระแสไฟ : 220-240 V. 50 hz. (2.90 แอมป์ 600 วัตต์) การรับประกัน : ความเย็น 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

66,100 THB ฿66,100
56,190 THB ฿56,190 -15%
 

 

หมวดหมู่สินค้า

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้