ตู้ยืนสเตนเลส เกรด 304

New

RDS0685

ขนาดความจุ : 26.4 คิว (750 ลิตร) ขนาดตู้ : 68 x 75 x 200 ซม. น้ำหนัก 126 กก. ความเย็นด้านบน : อุณหภูมิ +2 ถึง +5 องศา ความเย็นด้านล่าง : อุณหภูมิ -18 ถึง -20 องศา การใช้กระแสไฟฟ้า : 220-240 V.50 Hz 3.85 แอมป์/740 วัตต์ ระบบ : Digital control หน้าจอแสดงอุณหภูมิ ระบบน้ำทิ้ง : ระเหยน้ำอัตโนมัติ / วัสดุ : สแตนเลส เกรด 304 ระบบ : เหมาะสำหรับแช่เย็น /แช่แข็ง เนื้อสัตว์ วัตถุดิบ เพื่อเตรียมใช้ทำอาหารครัว ร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาลฯ รับประกันความเย็น 1 ปี : คอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

49,990 THB ฿49,990
42,000 THB ฿42,000 -16%
 

 

New

RDS1325

ขนาดความจุ : 47.6 คิว (1,350 ลิตร) ขนาดตู้ : 132 x 71.5 x 205 ซม. น้ำหนัก 152 กก. ความเย็นด้านบน : อุณหภูมิ +2 ถึง +5 องศา ความเย็นด้านล่าง : อุณหภูมิ -18 ถึง -20 องศา การใช้กระแสไฟฟ้า : 220-240 V.50 Hz 4.25 แอมป์/860 วัตต์ ระบบ : Digital control หน้าจอแสดงอุณหภูมิ ระบบน้ำทิ้ง : ระเหยน้ำอัตโนมัติ / วัสดุ : สแตนเลส เกรด 304 ระบบ : เหมาะสำหรับแช่เย็น /แช่แข็ง เนื้อสัตว์ วัตถุดิบ เพื่อเตรียมใช้ทำอาหารครัว ร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาลฯ รับประกันความเย็น 1 ปี : คอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

67,720 THB ฿67,720
57,000 THB ฿57,000 -16%
 

 

New

SRR3-0687DR

ขนาดความจุ : 21.5 คิว (610 ลิตร) ประตูกระจก*** ขนาดตู้ : 68 x 76 x 200 ซม. น้ำหนัก 120 กก. ความเย็น : อุณหภูมิ +1 ถึง +10 องศา การใช้กระแสไฟฟ้า : 220-240 V.50 Hz 1.80 A. 305 Watt. ระบบ : Digital control หน้าจอแสดงอุณหภูมิ ระบบน้ำทิ้ง : ระเหยน้ำอัตโนมัติ /วัสดุ : สแตนเลส เกรด 304 ระบบ : เหมาะสำหรับแช่เย็นผัก ผลไม้ และวัตถุดิบ เพื่อเตรียมใช้ทำอาหารครัวร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาลฯ รับประกันความเย็น 1 ปี : คอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

52,890 THB ฿52,890
44,900 THB ฿44,900 -15%
 

 

New

SRR3-1327DR

ขนาดความจุ : 46.2 คิว (1,310 ลิตร) ประตูกระจก*** ขนาดตู้ : 132 x 76 x 200 ซม. น้ำหนัก 154 กก. ความเย็น : อุณหภูมิ +1 ถึง +10 องศา การใช้กระแสไฟฟ้า : 220-240 V.50 Hz 4.10 A. 745 W. ระบบ : Digital control หน้าจอแสดงอุณหภูมิ ระบบน้ำทิ้ง : ระเหยน้ำอัตโนมัติ /วัสดุ : สแตนเลส เกรด 304 ระบบ : เหมาะสำหรับแช่เย็นผัก ผลไม้ และวัตถุดิบ เพื่อเตรียมใช้ทำอาหารครัว ร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาลฯ รับประกันความเย็น 1 ปี : คอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

71,995 THB ฿71,995
61,000 THB ฿61,000 -15%
 

 

SRR3-0687CR

ขนาดความจุ : 537 ลิตร ประตูกระจก*** ขนาดตู้ : 68 x 76 x 200 ซม. น้ำหนัก 95 กก. ความเย็น : อุณหภูมิ +1 ถึง +10 องศา การใช้กระแสไฟฟ้า : 220-240 V.50 Hz 3.20 A. 510 Watt. ระบบ : Digital control หน้าจอแสดงอุณหภูมิ ระบบน้ำทิ้ง : ระเหยน้ำอัตโนมัติ /วัสดุ : สแตนเลส เกรด 304 ระบบ : เหมาะสำหรับแช่เย็นผัก ผลไม้ และวัตถุดิบ เพื่อเตรียมใช้ทำอาหารครัวร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาลฯ รับประกันความเย็น 1 ปี : คอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

53,350 THB ฿53,350
45,300 THB ฿45,300 -15%
 

 

SRR3-1327 CR

ขนาดความจุ : 1,188 ลิตร ประตูกระจก*** ขนาดตู้ : 132 x 76 x 200 ซม. น้ำหนัก 152 กก. ความเย็น : อุณหภูมิ +2 ถึง +5 องศา การใช้กระแสไฟฟ้า : 220-240 V.50 Hz ระบบ : Digital control หน้าจอแสดงอุณหภูมิ ระบบน้ำทิ้ง : ระเหยน้ำอัตโนมัติ /วัสดุ : สแตนเลส เกรด 304 ระบบ : เหมาะสำหรับแช่เย็นผัก ผลไม้ และวัตถุดิบ เพื่อเตรียมใช้ทำอาหารครัว ร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาลฯ รับประกันความเย็น 1 ปี : คอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

71,170 THB ฿71,170
63,900 THB ฿63,900 -10%
 

 

New

FR-2SCFL

ขนาดความจุ : 620 ลิตร / 22 คิว ขนาดตู้ : 68 x 65 x 200 ซม. น้ำหนัก 130 กก. ช่องบน Chiller ทำอุณหภูมิที่ +2 ถึง +10 องศา ช่องล่าง Freezer ทำอุณหภูมิที่ -15 ถึง -18 องศา วัสดุภายในทำด้วย Stainless Steel#22 304 ระบบควบคุม : Digital control หน้าจอแสดงอุณหภูมิ ระบบ Defrost : Heater คอมเพรสเซอร์ 1/2 แรงม้า รับประกันความเย็น 1 ปี : คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

45,250 THB ฿45,250
36,000 THB ฿36,000 -20%
 

 

New

FR-4SCFL

ขนาดความจุ : 1,220 ลิตร / 43 คิว ขนาดตู้ : 120 x 65 x 200 ซม. น้ำหนัก 135 กก. ช่องบน Chiller อุณหภูมิ +2 ถึง +10 องศา ช่องล่าง Freezer อุณหภูมิ -15 ถึง -18 องศา วัสดุภายในทำด้วย Stainless Steel #22 304 ระบบควบคุม : Digital control หน้าจอแสดงอุณหภูมิ ระบบ Defrost : Heater คอมเพรสเซอร์ 1/2 แรงม้า รับประกันความเย็น 1 ปี : คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

49,690 THB ฿49,690
39,900 THB ฿39,900 -20%
 

 

New

MHSF-120

ขนาด : 120 x 72 x 205 cm. ความจุ : 835 ลิตร / 30 คิว / 3 ชั้นวาง วัสดุ : Body ภายนอก สเตนเลส Stainless 201-No.4 อุณหภูมิบน : +2 ถึง +6 องศา อุณหภูมิล่าง : -15 ถึง -18 องศา กำลังไฟ : 220-240 V. 50 Hz. 2.5 แอมป์ มีระบบกันไฟตก / หลอดไฟ LED ภายในส่องสว่างทั้งตู้ ถาดรองน้ำทิ้ง : ถาดพลาสติก รับประกันความเย็น : 1 ปี รับประกันคอมเพรสเซอร์ : 5 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

46,290 THB ฿46,290
39,900 THB ฿39,900 -14%
 

 

New

MHSF-160

ขนาด : 160 x 70 x 207 cm. ความจุ : มากกว่า 45 คิวบิกฟุต วัสดุ : Body ภายนอก สเตนเลส Stainless 201-No.4 อุณหภูมิบน : +8 ถึง +12 องศา อุณหภูมิล่าง : -10 ถึง -18 องศา กำลังไฟ : 220-240 V. 50 Hz. มีระบบกันไฟตก / หลอดไฟ LED ภายในส่องสว่างทั้งตู้ ถาดรองน้ำทิ้ง : ถาดพลาสติก รับประกันความเย็น : 1 ปี รับประกันคอมเพรสเซอร์ : 5 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

56,900 THB ฿56,900
55,000 THB ฿55,000 -3%
 

 

New

SRD3-0687AS

ตู้ยืนสเตนเลส 2 อุณหภูมิ 2 ประตู รุ่น SRD3-0687 AS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

47,390 THB ฿47,390
40,000 THB ฿40,000 -16%
 

 

New

SRD3-1327AS

ขนาดความจุ : 46.2 คิว (1,310 ลิตร) ขนาดตู้ : 132 x 75 x 200 ซม. น้ำหนัก 143 กก. ความเย็นด้านซ้าย : อุณหภูมิ -15 ถึง -18 องศา ความเย็นด้านขวา : อุณหภูมิ +2 ถึง +8 องศา การใช้กระแสไฟฟ้า : 220-240 V.50 Hz ระบบ : Digital control หน้าจอแสดงอุณหภูมิ ระบบน้ำทิ้ง : ระเหยน้ำอัตโนมัติ / วัสดุ : สแตนเลส เกรด 304 ระบบ : เหมาะสำหรับแช่เย็น /แช่แข็ง เนื้อสัตว์ วัตถุดิบ เพื่อเตรียมใช้ทำอาหารครัว ร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาลฯ รับประกันความเย็น 1 ปี : คอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

65,500 THB ฿65,500
55,600 THB ฿55,600 -15%
 

 

New

SRR3-0687AR

ขนาดความจุ : 21.5 คิว (610 ลิตร) ขนาดตู้ : 68 x 75 x 200 ซม. น้ำหนัก 95 กก. ความเย็น : อุณหภูมิ +1 ถึง +10 องศา การใช้กระแสไฟฟ้า : 220-240 V.50 Hz ระบบ : Digital control หน้าจอแสดงอุณหภูมิ ระบบน้ำทิ้ง : ระเหยน้ำอัตโนมัติ /วัสดุ : สแตนเลส เกรด 304 ระบบ : เหมาะสำหรับแช่เย็นผัก ผลไม้ และวัตถุดิบ เพื่อเตรียมใช้ทำอาหารครัวร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาลฯ รับประกันความเย็น 1 ปี : คอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

42,350 THB ฿42,350
35,900 THB ฿35,900 -15%
 

 

New

SRR3-1327AR

ขนาดความจุ : 46.2 คิว (1,310 ลิตร) ขนาดตู้ : 132 x 75 x 200 ซม. น้ำหนัก 143 กก. ความเย็น : อุณหภูมิ +1 ถึง +10 องศา การใช้กระแสไฟฟ้า : 220-240 V.50 Hz 2.79 A. 578 W. ระบบ : Digital control หน้าจอแสดงอุณหภูมิ ระบบน้ำทิ้ง : ระเหยน้ำอัตโนมัติ /วัสดุ : สแตนเลส เกรด 304 ระบบ : เหมาะสำหรับแช่เย็นผัก ผลไม้ และวัตถุดิบ เพื่อเตรียมใช้ทำอาหารครัว ร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาลฯ รับประกันความเย็น 1 ปี : คอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

58,700 THB ฿58,700
49,900 THB ฿49,900 -15%
 

 

New

SRF3-0687AR

ขนาดความจุ : 21.5 คิว (610 ลิตร) ขนาดตู้ : 68 x 75 x 200 ซม. น้ำหนัก 99 กก. ความเย็น : อุณหภูมิ -15 ถึง -22องศา การใช้กระแสไฟฟ้า : 220-240 V.50 Hz ระบบ : Digital control หน้าจอแสดงอุณหภูมิ ระบบน้ำทิ้ง : ระเหยน้ำอัตโนมัติ / วัสดุ : สแตนเลส เกรด 304 ระบบ : เหมาะสำหรับแช่แข็ง เนื้อสัตว์ วัตถุดิบ เพื่อเตรียมใช้ทำอาหารครัว ร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาลฯ รับประกันความเย็น 1 ปี : คอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

50,290 THB ฿50,290
44,900 THB ฿44,900 -11%
 

 

New

SRF3-1327AR

ขนาดความจุ : 46.2 คิว (1,310 ลิตร) ขนาดตู้ : 132 x 75 x 200 ซม. น้ำหนัก 143 กก. ความเย็น : อุณหภูมิ -15 ถึง -22 องศา การใช้กระแสไฟฟ้า : 220-240 V.50 Hz 2.79 A. 578 W. ระบบ : Digital control หน้าจอแสดงอุณหภูมิ ระบบน้ำทิ้ง : ระเหยน้ำอัตโนมัติ /วัสดุ : สแตนเลส เกรด 304 ระบบ : เหมาะสำหรับแช่แข็ง เนื้อสัตว์ วัตถุดิบเพื่อเตรียม ใช้ทำอาหารครัว ร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาล ฯ รับประกันความเย็น 1 ปี : คอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

65,730 THB ฿65,730
55,800 THB ฿55,800 -15%
 

 

ตัวกรอง (0) ล้าง
 - 
THB  THB 

หมวดหมู่สินค้า

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้