ตู้ยืนสเตนเลส เกรด 201

SRC-0612

ตู้ยืนสเตนเลส (ระบบแช่เย็น) 2 ประตูทึบ รุ่น SRC-0612 ขนาดความจุ : 530 ลิตร ขนาดตู้ : 61.5 x 76 x 200.5 ซม. น้ำหนัก 85 กก. ความเย็น : อุณหภูมิ +0 ถึง +8 องศา การใช้กระแสไฟฟ้า : 220-240V./ 50 Hz / 375 WATT ระบบ : Digital control หน้าจอแสดงอุณหภูมิ ระบบน้ำทิ้ง : ระเหยน้ำอัตโนมัติ /วัสดุ : สแตนเลส เกรด 201 ระบบ : เหมาะสำหรับแช่เย็นผัก ผลไม้ และวัตถุดิบ เพื่อเตรียมใช้ทำอาหารครัวร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาลฯ รับประกันความเย็น 1 ปี : คอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

37,290 THB ฿37,290
29,000 THB ฿29,000 -22%
 

 

SRC-1232

ตู้ยืนสเตนเลส (ระบบแช่เย็น) 4 ประตูทึบ รุ่น SRC-1232 ขนาดความจุ : 1,030 ลิตร ขนาดตู้ : 120 x 76 x 200.5 ซม. น้ำหนัก 155 กก. ความเย็น : อุณหภูมิ +0 ถึง +7 องศา การใช้กระแสไฟฟ้า : 220-240V./ 50 Hz/ 3.1 A. 625 W. ระบบ : Digital control หน้าจอแสดงอุณหภูมิ ระบบน้ำทิ้ง : ระเหยน้ำอัตโนมัติ /วัสดุ : สแตนเลส เกรด 201 ระบบ : เหมาะสำหรับแช่เย็นผัก ผลไม้ และวัตถุดิบ เพื่อเตรียมใช้ทำอาหารครัวร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาลฯ รับประกันความเย็น 1 ปี : คอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

55,640 THB ฿55,640
44,000 THB ฿44,000 -21%
 

 

SRC-1852

ตู้ยืนสเตนเลส (ระบบแช่เย็น) 6 ประตูทึบ รุ่น SRC-1852 ขนาดความจุ : 1,610 ลิตร ขนาดตู้ : 184.5 x 76 x 200.5 ซม. น้ำหนัก 195 กก. ความเย็น : อุณหภูมิ +0 ถึง +8 องศา การใช้กระแสไฟฟ้า : 220-240V./ 50 Hz / 825 WATT ระบบ : Digital control หน้าจอแสดงอุณหภูมิ ระบบน้ำทิ้ง : ระเหยน้ำอัตโนมัติ / วัสดุ : สแตนเลส เกรด 201 ระบบ : เหมาะสำหรับแช่เย็นผัก ผลไม้ และวัตถุดิบ เพื่อเตรียมใช้ทำอาหารครัวร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาลฯ รับประกันความเย็น 1 ปี : คอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

74,590 THB ฿74,590
59,000 THB ฿59,000 -21%
 

 

SRC-0612G

ตู้ยืนสเตนเลส (ระบบแช่เย็น) 2 ประตูกระจกเต็มบาน รุ่น SRC-0612G ขนาดความจุ : 530 ลิตร ขนาดตู้ : 61.5 x 76 x 200.5 ซม. น้ำหนัก 85 กก. ความเย็น : อุณหภูมิ +0 ถึง +8 องศา การใช้กระแสไฟฟ้า : 220-240V./ 50 Hz / 375 WATT ระบบ : Digital control หน้าจอแสดงอุณหภูมิ ระบบน้ำทิ้ง : ระเหยน้ำอัตโนมัติ /วัสดุ : สแตนเลส เกรด 201 ระบบ : เหมาะสำหรับแช่เย็นผัก ผลไม้ และวัตถุดิบ เพื่อเตรียมใช้ทำอาหารครัวร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาลฯ รับประกันความเย็น 1 ปี : คอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

39,750 THB ฿39,750
31,000 THB ฿31,000 -22%
 

 

SRC-1232G

ตู้ยืนสเตนเลส (ระบบแช่เย็น) 2 ประตูกระจกเต็มบาน รุ่น SRC-1232G ขนาดความจุ : 1,030 ลิตร ขนาดตู้ : 123 x 76 x 200.5 ซม. น้ำหนัก 155 กก. ความเย็น : อุณหภูมิ +0 ถึง +8 องศา การใช้กระแสไฟฟ้า : 220-240V./ 50 Hz / 3.5A. 725 W. ระบบ : Digital control หน้าจอแสดงอุณหภูมิ ระบบน้ำทิ้ง : ระเหยน้ำอัตโนมัติ /วัสดุ : สแตนเลส เกรด 201 ระบบ : เหมาะสำหรับแช่เย็นผัก ผลไม้ และวัตถุดิบ เพื่อเตรียมใช้ทำอาหารครัวร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาลฯ รับประกันความเย็น 1 ปี : คอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

59,900 THB ฿59,900
48,000 THB ฿48,000 -20%
 

 

SRC-1852G

ตู้ยืนสเตนเลส (ระบบแช่เย็น) 3 ประตูกระจกเต็มบาน รุ่น SRC-1852G ขนาดความจุ : 1,610 ลิตร ขนาดตู้ : 184.5 x 76 x 200.5 ซม. น้ำหนัก 195 กก. ความเย็น : อุณหภูมิ +0 ถึง +8 องศา การใช้กระแสไฟฟ้า : 220-240V./ 50 Hz / 825 WATT ระบบ : Digital control หน้าจอแสดงอุณหภูมิ ระบบน้ำทิ้ง : ระเหยน้ำอัตโนมัติ วัสดุ : สแตนเลส เกรด 201 ระบบ : เหมาะสำหรับแช่เย็นผัก ผลไม้ และวัตถุดิบ เพื่อเตรียมใช้ทำอาหารครัวร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาลฯ รับประกันความเย็น 1 ปี : คอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

81,900 THB ฿81,900
65,000 THB ฿65,000 -21%
 

 

SRF-0612

ตู้ยืนสเตนเลส (ระบบแช่แข็ง) 2 ประตูทึบ รุ่น SRF-0612 ขนาดความจุ : 530 ลิตร ขนาดตู้ : 61.5 x 76 x 200.5 ซม. น้ำหนัก 85 กก. ความเย็น : อุณหภูมิ -15 ถึง -22 องศา การใช้กระแสไฟฟ้า : 220-240V./ 50 Hz / 540 WATT ระบบ : Digital control หน้าจอแสดงอุณหภูมิ ระบบน้ำทิ้ง : ระเหยน้ำอัตโนมัติ /วัสดุ : สแตนเลส เกรด 201 ระบบ : เหมาะสำหรับแช่เย็นผัก ผลไม้ และวัตถุดิบ เพื่อเตรียมใช้ทำอาหารครัวร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาลฯ รับประกันความเย็น 1 ปี : คอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

41,590 THB ฿41,590
34,000 THB ฿34,000 -18%
 

 

SRF-1232

ตู้ยืนสเตนเลส (ระบบแช่แข็ง) 4 ประตูทึบ รุ่น SRF-1232 ขนาดความจุ : 1,030 ลิตร ขนาดตู้ : 120 x 76 x 200.5 ซม. น้ำหนัก 155 กก. ความเย็น : อุณหภูมิ -15 ถึง -22องศา การใช้กระแสไฟฟ้า : 220-240V./ 50 Hz / 560 WATT ระบบ : Digital control หน้าจอแสดงอุณหภูมิ ระบบน้ำทิ้ง : ระเหยน้ำอัตโนมัติ /วัสดุ : สแตนเลส เกรด 201 ระบบ : เหมาะสำหรับแช่เย็นผัก ผลไม้ และวัตถุดิบ เพื่อเตรียมใช้ทำอาหารครัวร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาลฯ รับประกันความเย็น 1 ปี : คอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

62,390 THB ฿62,390
51,000 THB ฿51,000 -18%
 

 

SRF-1852

ตู้ยืนสเตนเลส (ระบบแช่แข็ง) 6 ประตูทึบ รุ่น SRF-1852 ขนาดความจุ : 1,610 ลิตร ขนาดตู้ : 184.5 x 76 x 200.5 ซม. น้ำหนัก 195 กก. ความเย็น : อุณหภูมิ -15 ถึง -22 องศา การใช้กระแสไฟฟ้า : 220-240V./ 50 Hz / 1,100 WATT ระบบ : Digital control หน้าจอแสดงอุณหภูมิ ระบบน้ำทิ้ง : ระเหยน้ำอัตโนมัติ วัสดุ : สแตนเลส เกรด 201 ระบบ : เหมาะสำหรับแช่เย็นผัก ผลไม้ และวัตถุดิบ เพื่อเตรียมใช้ทำอาหารครัวร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาลฯ รับประกันความเย็น 1 ปี : คอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

89,290 THB ฿89,290
71,000 THB ฿71,000 -20%
 

 

ตัวกรอง (0) ล้าง
 - 
THB  THB 

หมวดหมู่สินค้า

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้