ตู้แช่เคาน์เตอร์นอน

New

SCR3-1207 CR

ขนาดความจุ : 10.6 คิว (300 ลิตร) น้ำหนัก 90 กก. ขนาดตู้ : 120.0 x 75.0 x 85.0 ซม. อุณหภูมิ : +0 ถึง +10 องศาเซลเซียส การใช้กระแสไฟฟ้า : 220-240V 3.15 A. 530 W. ชั้นวางสินค้า : 2 ชั้น (ปรับระดับได้) ประตูกระจก ระบบ : Chiller แบบไม่มีน้ำแข็งเกาะ (No Frost) ระเหยน้ำทิ้งอัตโนมัติ รับประกันความเย็น 1 ปี : รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

42,310 THB ฿42,310
38,900 THB ฿38,900 -8%
 

 

New

SCR3-1507CR

ขนาดความจุ : 15 คิว (425 ลิตร) ขนาดตู้ : 150.0 x 75.0 x 85.0 ซม. อุณหภูมิ : +0 ถึง +10 องศาเซลเซียส การใช้กระแสไฟฟ้า : 220-240V. ชั้นวางสินค้า : 2 ชั้น (ปรับระดับได้) ประตูกระจก ระบบ : Chiller แบบไม่มีน้ำแข็งเกาะ (No Frost) ระเหยน้ำทิ้งอัตโนมัติ รับประกันความเย็น 1 ปี : รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

45,740 THB ฿45,740
41,900 THB ฿41,900 -8%
 

 

New

SCR3-1807CR

ขนาดความจุ : 19 คิว (540 ลิตร) 110 กก. ขนาดตู้ : 180.0 x 75.0 x 85.0 ซม. อุณหภูมิ : +0 ถึง +10 องศาเซลเซียส การใช้กระแสไฟฟ้า : 220-240V. 3.80 A. 685 W. ชั้นวางสินค้า : 2 ชั้น (ปรับระดับได้) ประตูกระจก ระบบ : Chiller แบบไม่มีน้ำแข็งเกาะ (No Frost) ระเหยน้ำทิ้งอัตโนมัติ รับประกันความเย็น 1 ปี : รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

47,500 THB ฿47,500
42,800 THB ฿42,800 -10%
 

 

New

SCR3-1206 AR

ขนาดความจุ : 8.3 คิว (235 ลิตร) ขนาดตู้ : 120.0 x 60.0 x 85.0 ซม. อุณหภูมิ : +0 ถึง +10 องศาเซลเซียส ไฟฟ้า : 220-240V, 50Hz. 1.95 A./375W. ชั้นวางสินค้า : 2 ชั้น (ปรับระดับได้) น้ำหนัก : 70 กก. ระบบ : Chiller แบบไม่มีน้ำแข็งเกาะ (No Frost) ระเหยน้ำทิ้งอัตโนมัติ รับประกันความเย็น 1 ปี : รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

32,870 THB ฿32,870
29,900 THB ฿29,900 -9%
 

 

New

SCR3-1506 AR

ขนาดความจุ : 11.4 คิว (325 ลิตร) ขนาดตู้ : 150.0 x 60.0 x 85.0 ซม. อุณหภูมิ : +0 ถึง +10 องศาเซลเซียส ไฟฟ้า : 220-240V, 50Hz. ชั้นวางสินค้า : 2x2 ชั้น (ปรับระดับได้) น้ำหนัก : 87 กก. ระบบ : Chiller แบบไม่มีน้ำแข็งเกาะ (No Frost) ระเหยน้ำทิ้งอัตโนมัติ รับประกันความเย็น 1 ปี : รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

37,760 THB ฿37,760
33,900 THB ฿33,900 -10%
 

 

New

SCR3-1806 AR

ขนาดความจุ : 14.8 คิว (420 ลิตร) ขนาดตู้ : 180.0 x 60.0 x 85.0 ซม. อุณหภูมิ : +0 ถึง +10 องศาเซลเซียส ไฟฟ้า : 220-240V, 50Hz. ชั้นวางสินค้า : 3x2 ชั้น (ปรับระดับได้) น้ำหนัก : 82 กก. ระบบ : Chiller แบบไม่มีน้ำแข็งเกาะ (No Frost) ระเหยน้ำทิ้งอัตโนมัติ รับประกันความเย็น 1 ปี : รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

38,830 THB ฿38,830
34,900 THB ฿34,900 -10%
 

 

New

SCR3-2007AR

ขนาดความจุ : 650 ลิตร ขนาดตู้ : 200.0 x 75.0 x 85.0 ซม. อุณหภูมิ : +1 ถึง +10 องศาเซลเซียส กระแสไฟฟ้า : 220-240V, 50 HZ. ชั้นวางสินค้า : 3 x 2 ชั้น (ปรับระดับได้) ระบบ : Chiller แบบไม่มีน้ำแข็งเกาะ (No Frost) ระเหยน้ำทิ้งอัตโนมัติ รับประกันความเย็น 1 ปี : รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

43,700 THB ฿43,700
39,350 THB ฿39,350 -10%
 

 

New

SCR3-1207 AR

ขนาดความจุ : 10.6 คิว (300 ลิตร) น้ำหนัก 85 กก. ขนาดตู้ : 120.0 x 75.0 x 85.0 ซม. อุณหภูมิ : +1 ถึง +10 องศาเซลเซียส กระแสไฟฟ้า : 220-240V, 3.15 A./530 W. ชั้นวางสินค้า : 2 ชั้น (ปรับระดับได้) ระบบ : Chiller แบบไม่มีน้ำแข็งเกาะ (No Frost) ระเหยน้ำทิ้งอัตโนมัติ รับประกันความเย็น 1 ปี : รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

34,850 THB ฿34,850
31,500 THB ฿31,500 -10%
 

 

New

SCR3-1507AR

ขนาดความจุ : 15 คิว (425 ลิตร) ขนาดตู้ : 150.0 x 75.0 x 85.0 ซม. อุณหภูมิ : +1 ถึง +10 องศาเซลเซียส การใช้กระแสไฟฟ้า : 220-240V, 50Hz. ชั้นวางสินค้า : 2 x 2 ชั้น (ปรับระดับได้) ระบบ : Chiller แบบไม่มีน้ำแข็งเกาะ (No Frost) ระเหยน้ำทิ้งอัตโนมัติ รับประกันความเย็น 1 ปี : รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

37,760 THB ฿37,760
33,900 THB ฿33,900 -10%
 

 

New

SCR3-1807 AR

ขนาดความจุ : 19 คิว (540 ลิตร) ขนาดตู้ : 180.0 x 75.0 x 85.0 ซม. อุณหภูมิ : +1 ถึง +10 องศาเซลเซียส กระแสไฟฟ้า : 220-240V, 3.80 A. 685 W. ชั้นวางสินค้า : 3 x 2 ชั้น (ปรับระดับได้) ระบบ : Chiller แบบไม่มีน้ำแข็งเกาะ (No Frost) ระเหยน้ำทิ้งอัตโนมัติ รับประกันความเย็น 1 ปี : รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

42,050 THB ฿42,050
37,900 THB ฿37,900 -10%
 

 

New

SCD3-1507AS

ขนาดความจุ : 14.2 คิว (400 ลิตร) ขนาดตู้ : 150.0 x 75.0 x 85.0 ซม. อุณหภูมิแช่เย็น : +0 ถึง +10 องศาเซลเซียส อุณหภูมิแช่แข็ง : -15 ถึง -22 องศาเซลเซียส การใช้กระแสไฟฟ้า : 220-240V, 3.15 A./695W. ชั้นวางสินค้า : 2 x 2 ชั้น (ปรับระดับได้) น้ำหนัก : 87 กก. ระบบ : Chiller แบบไม่มีน้ำแข็งเกาะ (No Frost) ระเหยน้ำทิ้งอัตโนมัติ รับประกันความเย็น 1 ปี : รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

42,350 THB ฿42,350
38,500 THB ฿38,500 -9%
 

 

New

SCD3-1807AS

ขนาดความจุ : 14.2 คิว (400 ลิตร) ขนาดตู้ : 180.0 x 75.0 x 85.0 ซม. อุณหภูมิแช่เย็น : +0 ถึง +10 องศาเซลเซียส อุณหภูมิแช่แข็ง : -15 ถึง -22 องศาเซลเซียส การใช้กระแสไฟฟ้า : 220-240V,3.15 A. 695 W. ชั้นวางสินค้า : 2 x 3 ชั้น (ปรับระดับได้) น้ำหนัก : 120 กก. ระบบ : Chiller แบบไม่มีน้ำแข็งเกาะ (No Frost) ระเหยน้ำทิ้งอัตโนมัติ รับประกันความเย็น 1 ปี : รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

47,240 THB ฿47,240
42,900 THB ฿42,900 -9%
 

 

New

STK-1206AR

ขนาดความจุ : 105 ลิตร (3.7 คิว) ขนาด (กว้างxลึกxสูง) : 120 x 65 x 85 ซม. อุณหภูมิความเย็น : +2 องศา ถึง +6 องศาเซลเซียส การใช้กระแสไฟฟ้า : 220-240V, 50Hz. 3.15 A. 530 Watt ชั้นวางสินค้า : 2 ชั้น (ปรับระดับได้) น้ำหนัก : 80 กก. ขนาดถังน้ำแข็ง : 27 x 46 x 55 cm. ( จุน้ำแข็งได้ 30 กก.) วัสดุ : สเตนเลส 304 ทนทานต่อการกัดกร่อนและไม่เป็นสนิม ระบบน้ำทิ้ง : การระเหยน้ำอัตโนมัติ ที่ใช้ความร้อนจากท่อคอยล์ร้อน รับประกันความเย็น 1 ปี : คอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

32,720 THB ฿32,720
29,900 THB ฿29,900 -9%
 

 

New

STK-1506 AR

ขนาดความจุ : 197 ลิตร (7 คิว) ขนาด (กว้างxลึกxสูง) : 150 x 65 x 85 ซม. อุณหภูมิความเย็น : +2 องศา ถึง +6 องศาเซลเซียส การใช้กระแสไฟฟ้า : 220-240V, 50Hz. ชั้นวางสินค้า : 2 ชั้น (ปรับระดับได้) น้ำหนัก : 92 กก. ขนาดถังน้ำแข็ง : 27 x 46 x 55 cm. ( จุน้ำแข็งได้ 30 กก.) วัสดุ : สเตนเลส 304 ทนทานต่อการกัดกร่อนและไม่เป็นสนิม ระบบน้ำทิ้ง : การระเหยน้ำอัตโนมัติ ที่ใช้ความร้อนจากท่อคอยล์ร้อน รับประกันความเย็น 1 ปี : คอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

35,620 THB ฿35,620
32,500 THB ฿32,500 -9%
 

 

New

STK-1806 AR

ขนาดความจุ : 286 ลิตร (10.10 คิว) ขนาด (กว้างxลึกxสูง) : 180 x 65 x 85 ซม. อุณหภูมิความเย็น : +2 องศา ถึง +6 องศาเซลเซียส การใช้กระแสไฟฟ้า : 220-240V, 50Hz. ชั้นวางสินค้า : 2 ชั้น (ปรับระดับได้) น้ำหนัก : 105 กก. ขนาดถังน้ำแข็ง : 27 x 46 x 55 cm. ( จุน้ำแข็งได้ 30 กก.) วัสดุ : สเตนเลส 304 ทนทานต่อการกัดกร่อนและไม่เป็นสนิม ระบบน้ำทิ้ง : การระเหยน้ำอัตโนมัติ ที่ใช้ความร้อนจากท่อคอยล์ร้อน รับประกันความเย็น 1 ปี : คอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

38,220 THB ฿38,220
34,500 THB ฿34,500 -10%
 

 

New

SCK3-1206 AR

ขนาดความจุ : 105 ลิตร (3.7 คิว) ขนาด (กว้างxลึกxสูง) : 120 x 65 x 85 ซม. อุณหภูมิความเย็น : +2 องศา ถึง +6 องศาเซลเซียส กระแสไฟฟ้า : 220-240V, 50Hz. 3.15 A. 530 Watt ชั้นวางสินค้า : 2 ชั้น (ปรับระดับได้) น้ำหนัก : 80 กก. ขนาดถังน้ำแข็ง : 27 x 46 x 55 cm. ( จุน้ำแข็งได้ 30 กก.) ขนาดอ่างซิงค์ : 23.5 x 40 x 15 cm. พร้อมก็อกน้ำดี และระบบท่อระบายน้ำเสียด้านหลังตู้ วัสดุ : สเตนเลส 304 ทนทานต่อการกัดกร่อนและไม่เป็นสนิม ระบบน้ำทิ้ง : การระเหยน้ำอัตโนมัติ ที่ใช้ความร้อนจากท่อคอยล์ร้อน รับประกันความเย็น 1 ปี : คอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

34,850 THB ฿34,850
31,500 THB ฿31,500 -10%
 

 

New

SCK3-1506 AR

ขนาดความจุ : 197 ลิตร ( 7 คิว) ขนาด (กว้างxลึกxสูง) : 150 x 65 x 85 ซม. อุณหภูมิความเย็น : +2 องศา ถึง +6 องศาเซลเซียส การใช้กระแสไฟฟ้า : 220-240V, 50Hz. ชั้นวางสินค้า : 4 ชั้น (ปรับระดับได้) น้ำหนัก : 94 กก. ขนาดถังน้ำแข็ง : 27 x 46 x 55 cm. ( จุน้ำแข็งได้ 30 กก.) ขนาดอ่างซิงค์ : 23.5 x 40 x 15 cm. พร้อมก็อกน้ำดี และระบบท่อระบายน้ำเสียด้านหลังตู้ วัสดุ : สเตนเลส 304 ทนทานต่อการกัดกร่อนและไม่เป็นสนิม ระบบน้ำทิ้ง : การระเหยน้ำอัตโนมัติ ที่ใช้ความร้อนจากท่อคอยล์ร้อน รับประกันความเย็น 1 ปี : คอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

37,620 THB ฿37,620
34,500 THB ฿34,500 -8%
 

 

New

SCK3-1806 AR

ขนาดความจุ : 286 ลิตร ( 10.10 คิว) ขนาด (กว้างxลึกxสูง) : 180 x 65 x 85 ซม. อุณหภูมิความเย็น : +2 องศา ถึง +6 องศาเซลเซียส การใช้กระแสไฟฟ้า : 220-240V, 50Hz. ชั้นวางสินค้า : 6 ชั้น (ปรับระดับได้) น้ำหนัก : 107 กก. ขนาดถังน้ำแข็ง : 27 x 46 x 55 cm. ( จุน้ำแข็งได้ 30 กก.) ขนาดอ่างซิงค์ : 23.5 x 40 x 15 cm. พร้อมก็อกน้ำดี และระบบท่อระบายน้ำเสียด้านหลังตู้ วัสดุ : สเตนเลส 304 ทนทานต่อการกัดกร่อนและไม่เป็นสนิม ระบบน้ำทิ้ง : การระเหยน้ำอัตโนมัติ ที่ใช้ความร้อนจากท่อคอยล์ร้อน รับประกันความเย็น 1 ปี : คอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

40,350 THB ฿40,350
36,500 THB ฿36,500 -10%
 

 

New

SSC3-1507

ขนาดความจุ : 325 ลิตร ขนาด (กว้างxลึกxสูง) : 150 x 75 x 85 ซม. อุณหภูมิความเย็น : +0 องศา ถึง +10 องศาเซลเซียส การใช้กระแสไฟฟ้า : 220-240V, 50Hz. 3.15 A. 530 Watt. ชั้นวางสินค้า : 4 ชั้น (ปรับระดับได้) น้ำหนัก : 97 กก. ขนาดหลุมเจาะ : 40x96 cm. จำนวนถาดหลุม : GN.1/3x5 GN.1/6x14 GN.1/3x2+1/4x4 Tray วัสดุ : สเตนเลส 304 ทนทานต่อการกัดกร่อนและไม่เป็นสนิม ระบบน้ำทิ้ง : การระเหยน้ำอัตโนมัติ ที่ใช้ความร้อนจากท่อคอยล์ร้อน รับประกันความเย็น 1 ปี : รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี ราคาดังกล่าวยังไม่รวมฝาสเตนเลสครอบด้านบน และไม่รวมถาดหลุมสเตนเลส

ขายแล้ว 0 ชิ้น

49,830 THB ฿49,830
44,900 THB ฿44,900 -10%
 

 

New

SSC3-1807

ขนาดความจุ : 420 ลิตร ขนาด (กว้างxลึกxสูง) : 180 x 75 x 85 ซม. อุณหภูมิความเย็น : +0 องศา ถึง +10 องศาเซลเซียส การใช้กระแสไฟฟ้า : 220-240V, 50Hz. 3.80 A. 685 Watt. ชั้นวางสินค้า : 6 ชั้น (ปรับระดับได้) น้ำหนัก : 110 กก. ขนาดหลุมเจาะ : 40x132 cm. จำนวนถาดหลุม : GN.1/6x14 Tray GN1/6x8+1/4x4 Tray วัสดุ : สเตนเลส 304 ทนทานต่อการกัดกร่อนและไม่เป็นสนิม ระบบน้ำทิ้ง : การระเหยน้ำอัตโนมัติ ที่ใช้ความร้อนจากท่อคอยล์ร้อน รับประกันความเย็น 1 ปี : รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี ราคาดังกล่าวยังไม่รวมฝาสเตนเลสครอบด้านบน และไม่รวมถาดหลุมสเตนเลส

ขายแล้ว 0 ชิ้น

57,170 THB ฿57,170
51,500 THB ฿51,500 -10%
 

 

New

SPC3-1507AS

ขนาดความจุ : 325 ลิตร ขนาด (กว้างxลึกxสูง) : 150 x 75 x 85 ซม. อุณหภูมิความเย็น : +0 องศา ถึง +10 องศาเซลเซียส กระแสไฟฟ้า : 220-240V, 50Hz. 3.00 A. 396 Watt. ชั้นวางสินค้า : 4 ชั้น (ปรับระดับได้) น้ำหนัก : 101 กก. ขนาดหลุมเจาะ : 122x45 cm. จำนวนถาดหลุม : GN.1/3x7 Tray วัสดุ : สเตนเลส 304 ทนทานต่อการกัดกร่อนและไม่เป็นสนิม ระบบน้ำทิ้ง : การระเหยน้ำอัตโนมัติ ที่ใช้ความร้อนจากท่อคอยล์ร้อน รับประกันความเย็น 1 ปี : รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี ราคาดังกล่าวยังไม่รวมถาดหลุมสเตนเลส

ขายแล้ว 0 ชิ้น

 
47,900 THB ฿47,900
 

 

New

SPC3-1807AS

ขนาดความจุ : 420 ลิตร ขนาด (กว้างxลึกxสูง) : 180 x 75 x 85 ซม. อุณหภูมิความเย็น : +0 องศา ถึง +10 องศาเซลเซียส กระแสไฟฟ้า : 220-240V, 50Hz. 3.75 A. 660 Watt. ชั้นวางสินค้า : 6 ชั้น (ปรับระดับได้) น้ำหนัก : 120 กก. ขนาดหลุมเจาะ : 88x45 cm. / 70x45 cm. จำนวนถาดหลุม : GN.1/3x9 Tray วัสดุ : สเตนเลส 304 ทนทานต่อการกัดกร่อนและไม่เป็นสนิม ระบบน้ำทิ้ง : การระเหยน้ำอัตโนมัติ ที่ใช้ความร้อนจากท่อคอยล์ร้อน รับประกันความเย็น 1 ปี : รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี ราคาดังกล่าวยังไม่รวมถาดหลุมสเตนเลส

ขายแล้ว 0 ชิ้น

 
53,900 THB ฿53,900
 

 

New

SCF3-1206AR

ขนาดความจุ : 8.3 คิว (235 ลิตร) ขนาดตู้ : 120.0 x 60.0 x 85.0 ซม. อุณหภูมิ : -15 ถึง -22 องศาเซลเซียส กระแสไฟฟ้า : 220-240V.,50 Hz. ชั้นวางสินค้า : 2 ชั้น (ปรับระดับได้) น้ำหนัก : 70 กก. ระบบ : No Frost ไม่มีน้ำแข็งเกาะ (ใช้พัดลมกระจายความเย็นภายใน) รับประกันความเย็น 1 ปี : รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

42,490 THB ฿42,490
38,500 THB ฿38,500 -9%
 
สินค้าหมด

 

New

SCF3-1506AR

ขนาดความจุ : 11.4 คิว (325 ลิตร) ขนาดตู้ : 150.0 x 60.0 x 85.0 ซม. อุณหภูมิ : -15 ถึง -22 องศาเซลเซียส กระแสไฟฟ้า : 220-240V, 50 Hz. ชั้นวางสินค้า : 2x2 ชั้น (ปรับระดับได้) น้ำหนัก : 87 กก. ระบบ : No Frost ไม่มีน้ำแข็งเกาะ (ใช้พัดลมกระจายความเย็นภายใน) รับประกันความเย็น 1 ปี : รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

45,100 THB ฿45,100
40,900 THB ฿40,900 -9%
 
สินค้าหมด

 

New

SCF3-1806AR

ขนาดความจุ : 14.8 คิว (420 ลิตร) ขนาดตู้ : 180.0 x 60.0 x 85.0 ซม. อุณหภูมิ : -15 ถึง -22 องศาเซลเซียส กระแสไฟฟ้า : 220-240V, 50 Hz. ชั้นวางสินค้า : 3x2 ชั้น (ปรับระดับได้) น้ำหนัก : 82 กก. ระบบ : No Frost ไม่มีน้ำแข็งเกาะ (ใช้พัดลมกระจายความเย็นภายใน) รับประกันความเย็น 1 ปี : รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

51,200 THB ฿51,200
46,500 THB ฿46,500 -9%
 
สินค้าหมด

 

New

SCF3-1207AR

ขนาดความจุ : 10.6 คิว (300 ลิตร) ขนาดตู้ : 120.0 x 75.0 x 85.0 ซม. อุณหภูมิ : -15 ถึง -22 องศาเซลเซียส กระแสไฟฟ้า : 220-240V. 50 Hz. ชั้นวางสินค้า : 2 ชั้น (ปรับระดับได้) น้ำหนัก : 78 กก. ระบบ : No Frost ไม่มีน้ำแข็งเกาะ (ใช้พัดลมกระจายความเย็นภายใน) รับประกันความเย็น 1 ปี : รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

44,330 THB ฿44,330
39,900 THB ฿39,900 -10%
 
สินค้าหมด

 

New

SCF3-1507AR

ขนาดความจุ : 15 คิว (425 ลิตร) ขนาดตู้ : 150.0 x 75.0 x 85.0 ซม. อุณหภูมิ : -15 ถึง -22 องศาเซลเซียส กระแสไฟฟ้า : 220-240V, 50 Hz. ชั้นวางสินค้า : 2 x 2 ชั้น (ปรับระดับได้) น้ำหนัก : 84 กก. ระบบ : No Frost ไม่มีน้ำแข็งเกาะ (ใช้พัดลมกระจายความเย็นภายใน) รับประกันความเย็น 1 ปี : รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

47,690 THB ฿47,690
42,900 THB ฿42,900 -10%
 
สินค้าหมด

 

New

SCF3-1807AR

ขนาดความจุ : 19 คิว (540 ลิตร) ขนาดตู้ : 180.0 x 75.0 x 85.0 ซม. อุณหภูมิ : -15 ถึง -22 องศาเซลเซียส กระแสไฟฟ้า : 220-240V. 50 Hz. ชั้นวางสินค้า : 3 x 2 ชั้น (ปรับระดับได้) น้ำหนัก : 94 กก. ระบบ : No Frost ไม่มีน้ำแข็งเกาะ (ใช้พัดลมกระจายความเย็นภายใน) รับประกันความเย็น 1 ปี : รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

53,650 THB ฿53,650
48,500 THB ฿48,500 -10%
 
สินค้าหมด

 

หมวดหมู่สินค้า

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้