ตู้แช่เย็น 3 ประตู

Best Seller

SDC1500AY

ขนาด : 56.1 คิว / 1,590 ลิตร ขนาดตู้ : 180 x 68 x 205 ซม. / น้ำหนัก 245 กก. กระแสไฟฟ้า : 3.39 แอมป์ / 720 วัตต์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

53,030 THB ฿53,030
42,900 THB ฿42,900 -19%
 

 

New

YEM-1605iP

ขนาด : 42 คิว / 1,200 ลิตร ขนาดตู้ : 165 x 60 x 200 ซม. / น้ำหนัก 200 กก. กระแสไฟฟ้า : 2.5 แอมป์ / 348 วัตต์ ระบบน้ำทิ้ง : มีถาดรองน้ำทิ้ง ระบบ : Digital Control พร้อมหน้าจอแสดงอุณหภูมิ ระบบทำความเย็น : แบบไม่มีน้ำแข็งเกาะ (Nofrost) อุณหภูมิความเย็น : +2 ถึง +8 องศาเซลเซียส รับประกันความเย็น : 1 ปี รับประกันคอมเพรสเซอร์ : 5 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

49,100 THB ฿49,100
38,900 THB ฿38,900 -21%
 

 

New

OEM-1805i

ขนาด : 53 คิว / 1,500 ลิตร ขนาดตู้ : 180 x 66 x 205 ซม. / น้ำหนัก 170 กก. กระแสไฟฟ้า : 2.4 แอมป์ / 342.6 วัตต์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

49,420 THB ฿49,420
39,900 THB ฿39,900 -19%
 

 

New

YEM-1605i

ขนาด : 42.4 คิว / 1,200 ลิตร ขนาดตู้ : 165 x 60 x 200 ซม. / น้ำหนัก 200 กก. กระแสไฟฟ้า : 2.5 แอมป์ / 348 วัตต์ ระบบน้ำทิ้ง : มีถาดรองน้ำทิ้ง ระบบ : Digital Control พร้อมหน้าจอแสดงอุณหภูมิ ระบบทำความเย็น : แบบไม่มีน้ำแข็งเกาะ (Nofrost) อุณหภูมิความเย็น : +2 ถึง +8 องศาเซลเซียส รับประกันความเย็น : 1 ปี รับประกันคอมเพรสเซอร์ : 5 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

44,060 THB ฿44,060
35,590 THB ฿35,590 -19%
 

 

New

PSDC1500

ขนาด : 56.1 คิว / 1,590 ลิตร ขนาดตู้ : 180 x 68 x 205 ซม. / น้ำหนัก 245 กก. กระแสไฟฟ้า : 3.39 แอมป์ / 720 วัตต์ ระบบน้ำทิ้ง : มีถาดรองน้ำทิ้ง ระบบ : เทอร์โมสตาร์ท (แบบหมุนปรับอุณหภูมิ) ระบบทำความเย็น : แบบไม่มีน้ำแข็งเกาะ (Nofrost) อุณหภูมิความเย็น : +0 ถึง +10 องศาเซลเซียส รับประกันความเย็น : 1 ปี รับประกันคอมเพรสเซอร์ : 5 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

58,030 THB ฿58,030
47,900 THB ฿47,900 -17%
 

 

New

betagosdc1500

นาด : 56.1 คิว / 1,590 ลิตร ขนาดตู้ : 180 x 68 x 205 ซม. / น้ำหนัก 245 กก. กระแสไฟฟ้า : 3.39 แอมป์ / 720 วัตต์ ระบบน้ำทิ้ง : มีถาดรองน้ำทิ้ง ระบบ : เทอร์โมสตาร์ท (แบบหมุนปรับอุณหภูมิ) ระบบทำความเย็น : แบบไม่มีน้ำแข็งเกาะ (Nofrost) อุณหภูมิความเย็น : +0 ถึง +10 องศาเซลเซียส รับประกันความเย็น : 1 ปี รับประกันคอมเพรสเซอร์ : 5 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

58,030 THB ฿58,030
47,900 THB ฿47,900 -17%
 

 

New

QSDC-1500AY

ขนาด : 56.1 คิว / 1,590 ลิตร ขนาดตู้ : 180 x 68 x 205 ซม. / น้ำหนัก 245 กก. กระแสไฟฟ้า : 3.39 แอมป์ / 720 วัตต์ ระบบน้ำทิ้ง : มีถาดรองน้ำทิ้ง ระบบ : เทอร์โมสตาร์ท (แบบหมุนปรับอุณหภูมิ) ระบบทำความเย็น : แบบไม่มีน้ำแข็งเกาะ (Nofrost) อุณหภูมิความเย็น : +0 ถึง +10 องศาเซลเซียส รับประกันความเย็น : 1 ปี รับประกันคอมเพรสเซอร์ : 5 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

58,030 THB ฿58,030
47,900 THB ฿47,900 -17%
 

 

New

VABYEM-1605i

ขนาด : 42.4 คิว / 1,200 ลิตร ขนาดตู้ : 165 x 60 x 200 ซม. / น้ำหนัก 200 กก. กระแสไฟฟ้า : 2.5 แอมป์ / 348 วัตต์ ระบบน้ำทิ้ง : มีถาดรองน้ำทิ้ง ระบบ : Digital Control พร้อมหน้าจอแสดงอุณหภูมิ ระบบทำความเย็น : แบบไม่มีน้ำแข็งเกาะ (Nofrost) อุณหภูมิความเย็น : +2 ถึง +8 องศาเซลเซียส รับประกันความเย็น : 1 ปี รับประกันคอมเพรสเซอร์ : 5 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

44,060 THB ฿44,060
35,590 THB ฿35,590 -19%
 

 

New

Vegetable - YEM-1605i

ขนาด : 42.4 คิว / 1,200 ลิตร ขนาดตู้ : 165 x 60 x 200 ซม. / น้ำหนัก 200 กก. กระแสไฟฟ้า : 2.5 แอมป์ / 348 วัตต์ ระบบน้ำทิ้ง : มีถาดรองน้ำทิ้ง ระบบ : Digital Control พร้อมหน้าจอแสดงอุณหภูมิ ระบบทำความเย็น : แบบไม่มีน้ำแข็งเกาะ (Nofrost) อุณหภูมิความเย็น : +2 ถึง +8 องศาเซลเซียส รับประกันความเย็น : 1 ปี รับประกันคอมเพรสเซอร์ : 5 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

44,060 THB ฿44,060
35,590 THB ฿35,590 -19%
 

 

New

flower-sdc-1500ay

ขนาด : 56.1 คิว / 1,590 ลิตร ขนาดตู้ : 180 x 68 x 205 ซม. / น้ำหนัก 245 กก. กระแสไฟฟ้า : 3.39 แอมป์ / 720 วัตต์ ระบบน้ำทิ้ง : มีถาดรองน้ำทิ้ง ระบบ : เทอร์โมสตาร์ท (แบบหมุนปรับอุณหภูมิ) ระบบทำความเย็น : แบบไม่มีน้ำแข็งเกาะ (Nofrost) อุณหภูมิความเย็น : +0 ถึง +10 องศาเซลเซียส รับประกันความเย็น : 1 ปี รับประกันคอมเพรสเซอร์ : 5 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

53,030 THB ฿53,030
42,900 THB ฿42,900 -19%
 

 

New

shabu-sdc-1500ay

ขนาด : 56.1 คิว / 1,590 ลิตร ขนาดตู้ : 180 x 68 x 205 ซม. / น้ำหนัก 245 กก. กระแสไฟฟ้า : 3.39 แอมป์ / 720 วัตต์ ระบบน้ำทิ้ง : มีถาดรองน้ำทิ้ง ระบบ : เทอร์โมสตาร์ท (แบบหมุนปรับอุณหภูมิ) ระบบทำความเย็น : แบบไม่มีน้ำแข็งเกาะ (Nofrost) อุณหภูมิความเย็น : +0 ถึง +10 องศาเซลเซียส รับประกันความเย็น : 1 ปี รับประกันคอมเพรสเซอร์ : 5 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

53,030 THB ฿53,030
42,900 THB ฿42,900 -19%
 

 

New

ALEX3PJUMBO

ขนาด : 54.3 คิว / 1,537 ลิตร ขนาดตู้ : 180 x 75 x 205 ซม. / น้ำหนัก 175 กก. กระแสไฟฟ้า : 220 V. 50Hz. / 496 วัตต์ ระบบน้ำทิ้ง : มีถาดรองน้ำทิ้ง / มือจับ : อลูมิเนียม ระบบ : Digital Control พร้อมหน้าจอแสดงอุณหภูมิ ระบบทำความเย็น : แบบไม่มีน้ำแข็งเกาะ (Nofrost) อุณหภูมิความเย็น : +2 ถึง +8 องศาเซลเซียส รับประกันความเย็น : 1 ปี รับประกันคอมเพรสเซอร์ : 5 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

51,550 THB ฿51,550
44,900 THB ฿44,900 -13%
 

 

New

CANYON312NE

ขนาด : 41.4 คิว / 1,174 ลิตร ขนาดตู้ : 165 x 63.5 x 200 ซม. / น้ำหนัก 170 กก. กระแสไฟฟ้า : 2.7 แอมป์ / 594 วัตต์ ระบบน้ำทิ้ง : มีถาดรองน้ำทิ้ง ระบบ : Digital Control พร้อมหน้าจอแสดงอุณหภูมิ ระบบทำความเย็น : แบบไม่มีน้ำแข็งเกาะ (Nofrost) อุณหภูมิความเย็น : +2 ถึง +10 องศาเซลเซียส รับประกันความเย็น : 1 ปี รับประกันคอมเพรสเซอร์ : 5 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

38,100 THB ฿38,100
32,400 THB ฿32,400 -15%
 

 

New

JUMBO3D-5

ความจุ 1,578 ลิตร/ 56 คิว  ขนาดตู้ : 174 x 70 x 207 ซม. กระแสไฟฟ้า : 220-240 V. 50 Hz. ระบบน้ำทิ้ง : ระเหยน้ำอัตโนมัติ  ระบบ : Digital Control (ดิจิตอลคอนโทรล) ระบบทำความเย็น : แบบไม่มีน้ำแข็งเกาะ (Nofrost) อุณหภูมิความเย็น : +8 ถึง -5 องศาเซลเซียส รับประกันความเย็น : 1 ปี คอมเพรสเซอร์ : 5 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

45,700 THB ฿45,700
41,900 THB ฿41,900 -8%
 

 

New

JUMBO3D-5-W

ความจุ 1,578 ลิตร/ 56 คิว  ขนาดตู้ : 174 x 70 x 207 ซม. กระแสไฟฟ้า : 220-240 V. 50 Hz. ระบบน้ำทิ้ง : ระเหยน้ำอัตโนมัติ  ระบบ : Digital Control (ดิจิตอลคอนโทรล) ระบบทำความเย็น : แบบไม่มีน้ำแข็งเกาะ (Nofrost) อุณหภูมิความเย็น : +8 ถึง -5 องศาเซลเซียส รับประกันความเย็น : 1 ปี คอมเพรสเซอร์ : 5 ปี.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

45,700 THB ฿45,700
41,900 THB ฿41,900 -8%
 

 

New

FR-3DWV9

ขนาด : 40 คิว / 1,130 ลิตร ประหยัดไฟเบอร์ 5 ขนาดตู้ : 164.5 x 65 x 200 ซม. / น้ำหนัก 145 กก. กระแสไฟฟ้า : 220 V. 50 Hz ระบบน้ำทิ้ง : มีถาดรองน้ำทิ้ง ระบบ : Digital Control พร้อมหน้าจอแสดงอุณหภูมิ ระบบทำความเย็น : แบบไม่มีน้ำแข็งเกาะ (Nofrost) อุณหภูมิความเย็น : +2 ถึง +8 องศาเซลเซียส กระจก Low-E 2 ชั้น รักษาความเย็นและป้องกันความร้อน รับประกันคอมเพรสเซอร์ : 7 ปี / รับประกันความเย็น : 3 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

45,680 THB ฿45,680
35,000 THB ฿35,000 -23%
 

 

New

FR-3DBV9

ตู้แช่เย็น 3 ประตู (สีดำ) Fresher รุ่น FR-3DBV9 ขนาด : 39.9 คิว / 1,130 ลิตร ประหยัดไฟเบอร์ 5 ขนาดตู้ : 164.5 x 65 x 200 ซม. / น้ำหนัก 145 กก. กระแสไฟฟ้า : 220 V. 50 Hz ระบบน้ำทิ้ง : มีถาดรองน้ำทิ้ง ระบบ : Digital Control พร้อมหน้าจอแสดงอุณหภูมิ ระบบทำความเย็น : แบบไม่มีน้ำแข็งเกาะ (Nofrost) อุณหภูมิความเย็น : +2 ถึง +10 องศาเซลเซียส รับประกันความเย็น : 3 ปี รับประกันคอมเพรสเซอร์ : 7 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

48,130 THB ฿48,130
40,900 THB ฿40,900 -15%
 

 

New

ML-1300DLEV2

ขนาด : 41.6 คิว / 1,176 ลิตร ขนาดตู้ : 163.5 x 60 x 200 ซม. กระแสไฟฟ้า : 220-240 V. 50 Hz./ 2.3 แอมป์ ประหยัดไฟเบอร์ 5 สูงสุด 3 ดาว ระบบ : Digital Control พร้อมหน้าจอแสดงอุณหภูมิ ระบบทำความเย็น : แบบไม่มีน้ำแข็งเกาะ (No frost) อุณหภูมิความเย็น : ด้านบน +2 ถึง +8 องศาเซลเซียส กระจก Low-E 3 ประตู /มีระบบป้องกันไฟตก รับประกันความเย็น : 1 ปี รับประกันคอมเพรสเซอร์ : 5 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

37,430 THB ฿37,430
31,990 THB ฿31,990 -15%
 
สินค้าหมด

 

New

ML-1300DLEV2-B

ขนาด : 41.6 คิว / 1,176 ลิตร ขนาดตู้ : 163.5 x 60 x 200 ซม. กระแสไฟฟ้า : 220-240 V. 50 Hz./ 2.3 แอมป์ ประหยัดไฟเบอร์ 5 สูงสุด 3 ดาว ระบบ : Digital Control พร้อมหน้าจอแสดงอุณหภูมิ ระบบทำความเย็น : แบบไม่มีน้ำแข็งเกาะ (No frost) อุณหภูมิความเย็น : ด้านบน +2 ถึง +8 องศาเซลเซียส กระจก Low-E 3 ประตู /มีระบบป้องกันไฟตก รับประกันความเย็น : 1 ปี รับประกันคอมเพรสเซอร์ : 5 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

37,430 THB ฿37,430
31,990 THB ฿31,990 -15%
 
สินค้าหมด

 

New

SC-2100PCS3 V3

ขนาด : 39.9 คิว / 1,130 ลิตร ขนาดตู้ : 165 x 65 x 200 ซม. / น้ำหนัก 170 กก. กระแสไฟฟ้า : 220 V. 50Hz. ระบบน้ำทิ้ง : มีถาดรองน้ำทิ้ง / ขอบบานประตูอลูมิเนียม ระบบ : Digital Control พร้อมหน้าจอแสดงอุณหภูมิ ระบบทำความเย็น : แบบไม่มีน้ำแข็งเกาะ (Nofrost) อุณหภูมิความเย็น : +2 ถึง +10 องศาเซลเซียส รับประกันความเย็น : 1 ปี รับประกันคอมเพรสเซอร์ : 5 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

48,460 THB ฿48,460
37,990 THB ฿37,990 -22%
 

 

New

SFM-1505

ขนาด : 1,563 ลิตร 55.2 คิว ขนาดตู้ : 188 x 75 x 209.2 ซม. / น้ำหนัก 373 กก. จำนวนชั้นวางสินค้า : 5 x 3 ชั้น กระแสไฟฟ้า : 220 V. 50 Hz. / 1,850 W ระบบน้ำทิ้ง : ระเหยน้ำอัตโนมัติ (Self Evaporation) ระบบ : Digital Control พร้อมหน้าจอแสดงอุณหภูมิ ระบบทำความเย็น : แบบไม่มีน้ำแข็งเกาะ (No frost) อุณหภูมิความเย็น : -18 ถึง -22 องศาเซลเซียส รับประกันความเย็น : 1 ปี รับประกันคอมเพรสเซอร์ : 5 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

99,740 THB ฿99,740
82,900 THB ฿82,900 -17%
 

 

ตัวกรอง (0) ล้าง
 - 
THB  THB 

หมวดหมู่สินค้า

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้