เคาน์เตอร์แคชเชียร์

New

Cash-counter-120

เคาน์เตอร์แคชเชียร์ 1.20 เมตร (เลือกขอบสีได้) ประกอบด้วย  เคาน์เตอร์โค้ง ขนาด 1.20 เมตร  1 ตัว ไซต์บอร์ดล่าง ขนาด 1.20 เมตร  1 ตัว ไซต์บอร์ดบน  ขนาด 1.20 เมตร  1 ตัว เคาน์เตอร์วางคอมฯ ขนาด 80 ซม.  1 ตัว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

20,630 THB ฿20,630
17,900 THB ฿17,900 -13%
 

 

New

cash-counter-150

เคาน์เตอร์แคชเชียร์ 1.50 เมตร (เลือกขอบสีได้) ประกอบด้วย  เคาน์เตอร์โค้ง ขนาด 1.50 เมตร  1 ตัว ไซต์บอร์ดล่าง ขนาด 1.50 เมตร  1 ตัว ไซต์บอร์ดบน  ขนาด 1.50 เมตร  1 ตัว เคาน์เตอร์วางคอมฯ ขนาด 80 ซม.  1 ตัว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

24,230 THB ฿24,230
20,900 THB ฿20,900 -14%
 

 

New

cash-counter-180

เเคาน์เตอร์แคชเชียร์ 1.80 เมตร (เลือกขอบสีได้) ประกอบด้วย  เคาน์เตอร์โค้ง ขนาด 1.80 เมตร  1 ตัว ไซต์บอร์ดล่าง ขนาด 1.80 เมตร  1 ตัว ไซต์บอร์ดบน  ขนาด 1.80 เมตร  1 ตัว เคาน์เตอร์วางคอมฯ ขนาด 80 ซม.  1 ตัว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

29,390 THB ฿29,390
25,900 THB ฿25,900 -12%
 

 

New

color-cash-counter-120

เคาน์เตอร์แคชเชียร์, เคาน์เตอร์โค้ง , ไซต์บอร์ดล่าง , ไซต์บอร์ดบน , เคาน์เตอร์วางคอมฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

20,630 THB ฿20,630
17,900 THB ฿17,900 -13%
 

 

New

color-cash-counter-150

เคาน์เตอร์แคชเชียร์ ขนาด 1.50 เมตร (สีขาว-ขอบสี) ประกอบด้วย  เคาน์เตอร์โค้ง ขนาด 1.50 เมตร  1 ตัว ไซต์บอร์ดล่าง ขนาด 1.50 เมตร  1 ตัว ไซต์บอร์ดบน  ขนาด 1.50 เมตร  1 ตัว เคาน์เตอร์วางคอมฯ ขนาด 80 ซม.  1 ตัว *** ราคายังไม่รวมขอบสี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

24,230 THB ฿24,230
20,900 THB ฿20,900 -14%
 

 

New

color-cash-counter-180

เคาน์เตอร์แคชเชียร์ ขนาด 1.80 เมตร (สีขาว-ขอบสี) ประกอบด้วย  เคาน์เตอร์โค้ง ขนาด 1.80 เมตร  1 ตัว ไซต์บอร์ดล่าง ขนาด 1.80 เมตร  1 ตัว ไซต์บอร์ดบน  ขนาด 1.80 เมตร  1 ตัว เคาน์เตอร์วางคอมฯ ขนาด 80 ซม.  1 ตัว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

29,390 THB ฿29,390
25,900 THB ฿25,900 -12%
 

 

New

cash-counter-two-tone

เคาน์เตอร์แคชเชียร์ ทั้งชุด 4 ชิ้น (แบบทูโทน) SET เคาน์เตอรทั้งชุด 4 ชิ้น เคาน์เตอร์โค้ง 1.20/1.50/1.80 เมตร ไซต์บอร์ดล่าง 1.20/1.50/1.80 เมตร ไซต์บอร์ดบน 1.20/1.50/1.80 เมตร เคาน์เตอร์วางคอมฯ 80 cm. เลือกสีได้ตามต้องการ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
0 THB ฿0 -0%
 

 

New

cash-counter-all-color

เคาน์เตอร์แคชเชียร์ ทั้งชุด 4 ชิ้น (สีดำ) SET เคาน์เตอรทั้งชุด 4 ชิ้น เคาน์เตอร์โค้ง 1.20/1.50/1.80 เมตร ไซต์บอร์ดล่าง 1.20/1.50/1.80 เมตร ไซต์บอร์ดบน 1.20/1.50/1.80 เมตร เคาน์เตอร์วางคอมฯ 80 cm. เลือกสีได้ตามต้องการ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
0 THB ฿0 -0%
 

 

New

Curved-Counter-120

เคาน์เตอร์แคชเชียร์ทรงโค้ง ขนาด 120 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

 
7,000 THB ฿7,000
 

 

New

Curved-Counter-150

เคาน์เตอร์แคชเชียร์ทรงโค้ง ขนาด 150 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

8,850 THB ฿8,850
 

 

New

Curved-Counter-180

เคาน์เตอร์แคชเชียร์ทรงโค้ง ขนาด 180 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

11,350 THB ฿11,350
 

 

New

straight-cashier-120

เคาน์เตอร์แคชเชียร์ทรงตรง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

7,000 THB ฿7,000
 

 

New

straight-cashier-150

เคาน์เตอร์แคชเชียร์ทรงตรง ขนาด 150 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

9,000 THB ฿9,000
 

 

New

straight-cashier-180

เคาน์เตอร์แคชเชียร์ทรงตรง 180 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

12,250 THB ฿12,250
 

 

New

cashier-counter-lW-120

เคาน์เตอร์แคชเชียร์ทรงแอล ขนาด 120 cm. (สีขาว) ประกอบด้วย  เคาน์เตอร์ทรงโค้ง ขนาด 120 cm. 1 ตัว โต๊ะวางคอม/เครื่องคิดเงิน ขนาด 80 cm. 1 ตัว ขอบสี เลือกสีได้ตามต้องการ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

11,190 THB ฿11,190
 

 

New

cashier-counter-l-120

เคาน์เตอร์แคชเชียร์ทรงแอล ขนาด 120 cm. (สีขาว-ขอบสี) ประกอบด้วย  เคาน์เตอร์ทรงโค้ง ขนาด 120 cm. 1 ตัว โต๊ะวางคอม/เครื่องคิดเงิน ขนาด 80 cm. 1 ตัว ขอบสี เลือกสีได้ตามต้องการ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

11,490 THB ฿11,490
 

 

New

Cashier-counter-L-150

เคาน์เตอร์แคชเชียร์ทรงแอล ขนาด 150 cm. (สีขาว-ขอบสี) ประกอบด้วย  - เคาน์เตอร์ทรงโค้ง ขนาด 150 cm. 1 ตัว - โต๊ะวางคอม/เครื่องคิดเงิน ขนาด 80 cm. 1 ตัว - ขอบสี เลือกสีได้ตามต้องการ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

13,340 THB ฿13,340
 

 

New

cashier-counter-l-180

เคาน์เตอร์แคชเชียร์ทรงแอล ขนาด 180 cm. (สีขาว-ขอบสี) ประกอบด้วย  เคาน์เตอร์ทรงโค้ง ขนาด 180 cm. 1 ตัว โต๊ะวางคอม/เครื่องคิดเงิน ขนาด 80 cm. 1 ตัว ขอบสี เลือกสีได้ตามต้องการ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

15,840 THB ฿15,840
 

 

New

cashier-counter-l-120-color

เคาน์เตอร์แคชเชียร์ทรงแอล ขนาด 120 cm. (สีขาว-ขอบสี) ประกอบด้วย เคาน์เตอร์ทรงโค้ง ขนาด 120 cm. 1 ตัว โต๊ะวางคอม/เครื่องคิดเงิน ขนาด 80 cm. 1 ตัว ขอบสี เลือกสีได้ตามต้องการ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

11,490 THB ฿11,490
 

 

New

Under-Sideboard-120

ไซด์บอร์ดล่าง 1.20 เมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

6,090 THB ฿6,090
 

 

New

Under-Sideboard-150

ไซด์บอร์ดล่าง 1.50 เมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

7,500 THB ฿7,500
 

 

New

Under-Sideboard-180

ไซด์บอร์ดล่าง 1.80 เมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

8,850 THB ฿8,850
 

 

New

Upper-Sideboard-120

ไซด์บอร์ดบน 1.20 เมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

3,350 THB ฿3,350
 

 

New

Upper-Sideboard-150

ไซด์บอร์ดบน 1.50 เมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

3,690 THB ฿3,690
 

 

New

Upper-Sideboard-180

ไซด์บอร์ดบน 1.80 เมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

 
5,000 THB ฿5,000
 

 

New

Computer-Table-80

โต๊ะวางคอม (ปิดหัวเคาน์เตอร์) ขนาด 80 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

 
4,190 THB ฿4,190
 

 

New

countercolor120

เคาน์เตอร์แคชเชียร์ ขนาด 120 cm. (เลือกขอบสีได้) ประกอบด้วย - เคาน์เตอร์โค้ง 1.20 เมตร - ไซต์บอร์ดล่าง 1.20 เมตร - ไซต์บอร์ดบน 1.20 เมตร - เคาน์เตอร์วางคอมฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

20,630 THB ฿20,630
17,900 THB ฿17,900 -13%
 

 

New

countercolor150

เคาน์เตอร์แคชเชียร์ ขนาด 150 cm. (เลือกขอบสีได้) เคาน์เตอร์โค้ง 1.50 เมตร ไซต์บอร์ดล่าง 1.50 เมตร ไซต์บอร์ดบน 1.50 เมตร เคาน์เตอร์วางคอมฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

24,230 THB ฿24,230
20,900 THB ฿20,900 -14%
 

 

New

countercolor180

เคาน์เตอร์แคชเชียร์ ขนาด 180 cm. (เลือกขอบสีได้) ประกอบด้วย - เคาน์เตอร์โค้ง 1.80 เมตร - ไซต์บอร์ดล่าง 1.80 เมตร - ไซต์บอร์ดบน 1.80 เมตร - เคาน์เตอร์วางคอมฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

29,390 THB ฿29,390
25,900 THB ฿25,900 -12%
 

 

New

CTC

เคาน์เตอร์แคชเชียร์ทรงโค้ง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

 
0 THB ฿0
 

 

ตัวกรอง (0) ล้าง
 - 
THB  THB 

หมวดหมู่สินค้า

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้